• FRI FRAKT PÅ ORDRAR ÖVER 3000kr

INTEGRITETSPOLICY

Pärlans Konfektyr ("vi", "oss", "vårt") värnar om din integritet och är engagerade i att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter i samband med att vi tillhandahåller våra produkter och tjänster. 
Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du vår insamling och användning av dina personuppgifter enligt denna policy.


Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter baserat på berättigat intresse. Exempel på personuppgifter vi samlar in inkluderar:
Namn
E-postadress
Telefonnummer
Företagsnamn
Organisationsnummer
Adress
Betalningsinformation
Hur samlar vi in dina personuppgifter?
Vi samlar in personuppgifter när du:
Skapar ett konto hos oss
Använder vår webbplats och tjänster
Gör en beställning
Kommunicerar med oss, till exempel via e-post, telefon eller sociala medier
Deltar i kampanjer eller undersökningar


Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att:
Tillhandahålla våra produkter och tjänster
Hantera ditt konto
Behandla och leverera dina beställningar
Skicka viktig information och uppdateringar om våra tjänster
Anpassa och förbättra din användarupplevelse
Skicka marknadsföringsmaterial, om du har gett ditt samtycke
Utföra analyser och utvärdera vår verksamhet


Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning, ändring eller förstörelse. Dessa åtgärder inkluderar:
Användning av kryptering
Regelbundna säkerhetsgranskning
Utbildning av vår personal i dataskydd
Användning av säkra servrar


Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in eller så länge det krävs enligt lag. Därefter raderas eller anonymiseras dina personuppgifter på ett säkert sätt.
Delning av dina personuppgifter
Vi delar dina personuppgifter med tredje parter endast när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller för att följa lagar och regler. Exempel på tredje parter vi kan dela dina personuppgifter med inkluderar:
Leverantörer och distributörer för att uppfylla beställningar
Betalningstjänstleverantörer för att behandla betalningar
Marknadsförings- och analysföretag för att förbättra våra tjänster och marknadsföring
Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att dessa tredje parter skyddar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och gällande lagstiftning.

Dina rättigheter
Du har rätt att:
Begära tillgång till dina personuppgifter
Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
Begära radering av dina personuppgifter
Invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring
Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter
Begära dataportabilitet, det vill säga att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig
För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Ändringar i denna integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy när det är nödvändigt. Vid väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig, antingen via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår webbplats.

Kontaktinformation
Om du har frågor om denna integritetspolicy eller hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss:

Pärlans Konfektyr
E-post: parlan@parlanskonfektyr.se
Telefon: 08-6607010
Adress: Kräftriket 14a, 11419 Stockholm, Sverige
 

Denna integritetspolicy är senast uppdaterad den 6 april 2023.